Produkter

Vi forhandler, monterer og servicerer disse produkter

SICK

Analyseløsninger

 

CEMS-løsninger

MCS200HW

Gennemprøvet måleteknik til røggasovervågning

Fordele

– Pålidelige måleresultater, også ved vandopløselige gaskomponenter

– Der er kun brug for en enkelt analysator til simultan overvågning af op til 12 gaskomponenter

– Sammensætningen af målekomponenterne er fleksibel og kan udvides

Læs mere

MCS100FT

Alt under kontrol med gennemprøvet FTIR-måleteknik

Fordele

– Pålidelig HF-grænseniveaukontrol

– Kun en enkelt analysator til mere end 12 målekomponenter

-Nem indbygning i kundens netværksmiljø

-Langt vedligeholdelsesinterval på 6 måneder til mange målekomponenter

Læs mere

MARSIC280

Med sikkerhed på rette kurs

Fordele

– Der kan realiseres op til 2 målesteder med en enkelt måler

– Meget driftssikker og meget pålidelig

– Moduler, der nemt kan udskiftes

– Lave omkostninger på grund af det lave ressourceforbrug til vedligeholdelse

Læs mere

MARSIC300

Med sikkerhed på rette kurs

Fordele

– Meget driftssikker og meget pålidelig

– Moduler, der nemt kan udskiftes i forbindelse med service

– Lave omkostninger på grund af det ringe behov for vedligeholdelse

– Omfattende netværk til servicesupport

Læs mere

GHG-Control

Måling af drivhusgasser i stedet for beregning

Fordele

– Omkostningsbesparelser på grund af det mindre ressourceforbrug til registrering af drivhusgasser

– Mindre ressourceforbrug til registrering af stofflow og brændstofkvaliteter

– Sikkerhedstillæg i forbindelse med beregningsmetoden bortfalder

Læs mere

Procesløsninger

MCS300P HW

Simultan procesovervågning af op til 6 målekomponenter

Fordele

– Billig, automatisk justering uden kontrolgasser

– Nem fjernovervågning og -vedligeholdelse gennem indbygning i eksisterende netværk

– Automatisk styring af det komplette måle- og udtagningssystem

Læs mere

Gasanalysatorer

 

Gastransmitters

TRANSIC100LP

Den rigtige næse for ilt

Fordele

– Hurtig måling direkte i processen

– Nem installation og betjening

– Selvdiagnose med vedligeholdelsesindikator

– Få krav til gasbehandlingen

Læs mere

In-situ gasanalysatorer

GM32

Direkte og hurtig måling af aggressive gasser – også i eksplosionsfarlige atmosfærer

Fordele

– Stort set uforfalskede måleværdier kan måles direkte i gaskanalen

– Kortvarige procesudsving kan registreres

– Repræsentativ måling gennem med et udvalg af Cross-Duct- og målelanseversioner

Læs mere

GM35

Til effektiv styring af forbrændings- og tørreprocesser

Fordele

– Dynamisk fugtmåling direkte i processen

– Der stilles fugtreferenceværdier til rådighed

– Stort set uforfalskede måleværdier gennem in-situ-måling

Læs mere

GM700

Effektiv procesanalyse – også under vanskelige forhold

Fordele

– Stort set uforfalskede måleværdier gennem in-situ-måling direkte i processen

– Meget god tilpasning til din måleopgave med målelanse- eller Cross-Duct-udførelse

– Meget pålidelig under den løbende drift

Læs mere

ZIRKOR200

Innovationen er allerede indeholdt i cellerne

Fordele

– Meget stor driftssikkerhed takket være målecelle med ekstrem lang levetid

– Stor driftssikkerhed takket være målecellebeskyttelse – også under korrosive og reducerende betingelser

– Færre udfald af analysatoren takket være indbygget selvovervågning

Læs mere

GM901

CO-måling til emissionsovervågning og processtyring

Fordele

– Stort set uforfalskede måleværdier gennem direkte in-situ-måling

– Hurtig, nem installation og idriftsættelse

– Enkel, brugervenlig betjening

– Billig, fordi den kun kræver lidt vedligeholdelse

Læs mere

ZIRKOR100

Iltmåling på den lette måde

Fordele

– Stor driftssikkerhed takket være målecelle med lang levetid

– Færre udfald af analysatoren takket være indbygget selvovervågning

– Hurtig måling tæt på forbrændingsprocessen – det sikrer hurtig styring

Læs mere

ZIRKOR302

En anden form for iltmåling

Fordele

– Automatisk afprøvning og justering af målingen med omgivende luft

– Dyre prøvegasser er ikke nødvendige

– Gentænding af målegassen er ikke mulig, fordi sensoren befinder sig uden for målegassen

Læs mere

Ekstraktive gasanalysatorer

SIDOR

Vi sætter normerne for ekstraktive fotometre

Fordele

– Automatisk efterjustering, selvovervågning og fejldiagnose

– Kontrol med kontrolgas er kun påkrævet hvert halve år

– Lange vedligeholdelsesintervaller

– TÜV-egnethedstest og MCERTS-certificering i henhold til EN 15267

Læs mere

S700

Skræddersyet gasanalyse til proces- og emissionsovervågning

Fordele

– Nem applikationsspecifik tilpasning takket være den modulære opbygning

– Kan også anvendes i eksplosionsfarlige atmosfærer zone 1 og zone 2 (ATEX)

– Automatisk efterjustering med kontrolgas og kalibreringskuvette

Læs mere

MERCEM300Z

Effektiv kviksølvmåling i røggasser

Fordele

– Pålidelig måling af koncentrationen af elementært og kemisk bundet Hg i gasser

– Meget lave driftsomkostninger

– Stor målesikkerhed gennem automatiseret justering med kontrolgas (valgfri)

Læs mere

GMS800

Skræddersyet gasanalyse til proces- og emissionsovervågning

Fordele

– Egnethedstestet i henhold til EN 15267 og EN 14181

– Kan installeres i ikke-eksplosionsfarlige og eksplosionsfarlige atmosfærer (zone 1 og zone 2 i henhold til ATEX)

– Lille ressourceforbrug til service og vedligeholdelse samt let udvidelse af eksisterende installationer takket være det modulære design

Læs mere

GMS800 FIDOR

Specialist i kontinuerlig måling af samlet kulbrinteindhold

Fordele

– Meget stor driftssikkerhed

– Bekvem fjerndiagnose og betjening via Ethernet ved hjælp af SOPAS ET-software

– Meget lille ressourceforbrug til vedligeholdelse, da den ikke indeholder bevægelige dele

Læs mere

MCS300P

Simultan procesovervågning af op til 6 målekomponenter

Fordele

– Automatisk justering uden dyre kontrolgasser

– Integration i eksisterende netværk

– Integration af eksterne parametre såsom temperatur og tryk

– Velegnet til eksplosionsfarlige atmosfærer

Læs mere

GME700

Krævende procesanalyse i fuld overensstemmelse

Fordele

– Optimal tilpasning til måleopgaven med egnet gasbehandling

– Meget pålidelig under den løbende drift

– Kan også anvendes under barske omgivelsesbetingelser

– Enkel integrering i eksisterende ekstraktive systemer

Læs mere

Flowmålere

 

Gasflowmålere

FLOWSIC500

Måling i naturgasfordelingen, der kan afprøves

Fordele

– Højeste målesikkerhed og sikkerhed i kraft af en kontinuerlig gasforsyning

– Reduktion af installationsomkostninger i kraft af integreret flowcomputer

– Enkel installation, kompatibel med gængse teknikker (turbinehjul- og drejestempelmålere)

Læs mere

FLOWSIC600-XT

The perfect match

Fordele

– Lav måleusikkerhed i enhver applikation

– Stor måledata- og driftssikkerhed

– Altid den rigtige ultralyds-gasmåler – uden kompromis

– Enkel integration af enheden, også i kompakte anlæg

Læs mere

FLOWSIC600

Gasmålere til kalibreringspligtig anvendelse og procesapplikationer

Fordele

– Langtidsstabil, pålidelig måling

– Kun lidt vedligeholdelse takket være intelligent selvdiagnosticering

– Stort set ufølsom over for støj fra trykregulatorer

– Ultralydstransducere kan udskiftes under driftstryk

Læs mere

FLOWSIC30

Alsidig gasflowmåler til måleopgaver i gasudvindingen

Fordele

– Udskiftning af blænden er ikke nødvendig – en gasflowmåler til boringens samlede levetid

– Ingen tryktab – takket være ultralydsmålemetoden

– Optimal driftssikkerhed – stort set slitagefri drift, ingen væskeansamlinger i måleren og mulighed for fjernovervågning

Læs mere

FLOWSIC600 DRU

Ultralydsgasmåler til upstream-applikationer

Fordele

– Lav startinvestering – præcis måling uden dyr højtryks-flowkalibrering

– Lave efterfølgende investeringer – færre omkostninger til dyre ombygninger af stationer eller blændeskift takket være det store måleområde

Læs mere

FLOWSIC550

Højtryks-gasflowmåler til naturgasdistribution

Fordele

– Højeste målesikkerhed og sikkerhed i den løbende gasforsyning

– Enkel installation, kompatibel med turbinehjulsgasmålere

– Reduktion af installationsomkostninger i kraft af integreret flowcomputer

Læs mere

Ultralydsgasflowmålere

FLOWSIC100 Flare-XT

Pålidelig gasflowmåling ved flaregasanlæg i transportanlæg.

Fordele

– Overholdelse af diverse normer og direktiver for flaregasmålinger

– Maksimal driftssikkerhed for anlægget

– Ultralydssensorer, interface-enhed, målerør samt serviceydelser fås verden over fra en og samme leverandør

Læs mere

FLOWSIC100

Volumenflowmålere til kontinuerlig emissionsovervågning

Fordele

– Pålidelig flowmåling i små til meget store kanaldiametre

– Enheder med lang levetid

– Til anvendelse ved gastemperaturer på op til 260 °C er der ikke behov for skylleluft

Læs mere

FLOWSIC300

Non-custody transfer measurement and process monitoring

Fordele

– Reliable flow measurement for checking purposes

– Simple installation into existing pipelines

– Efficient solution, especially for pipe diameters over 12 inches, thanks to installation onto existing pipelines and without need for a meter body

Læs mere

FLOWSIC150 Carflow

Exhaust gas flow measurement on chassis and engine test benches up to 600 °C

Fordele

– High measured data quality thanks to high measurement accuracy

– Reliable flow measurement even under minimal flow and during idling

– Reliable operation thanks to high exhaust gas temperature design

Læs mere

FLOWSIC200

Tunnelflowmåleren til langtidsdrift

Fordele

– Repræsentativ måling i hele tunnelens bredde

– Meget pålidelig måling sammenlignet med de punktvis målende metoder

– Præcis måling – også af meget lave flowhastigheder

Læs mere

FLOWSIC100 Flare

Pålidelig gasflowmåling i flaregasapplikationer

Fordele

– Pålidelig proceskontrol gennem præcis måling tæt på nulpunktet

– Meget driftssikker måling – også ved nødstop, hvor gashastigheden når op på 120 m/s

– En løsning til måling af flaregas og dampinjektion

Læs mere

VM400

En kompakt enhedsløsning til berøringsløs flowmåling i tunneler

Fordele

– Minimal slitage og lange vedligeholdelsesintervaller

– Pålidelige målinger – også ved lave lufthastigheder

– Lave investeringsomkostninger

– Minimalt ressourceforbrug til installationen

Læs mere

FLOWSIC100 Process

Reliable and precise volume flow measurement in processes

Fordele

– Reliable and accurate measurement even at low gas velocities

– Low-maintenance, as no moving parts

– Measurement is independent of pressure, temperature, and gas composition

Læs mere

Støvmålere

FWE200DH

Pålidelig støvmåling i våde gasser

Fordele

– Pålidelig og gennemprøvet støvmåling i våde gasser

– Økonomisk drift, fordi der kun er meget få forbrugsdele og et meget lille ressourceforbrug til installationen

– Meget lidt vedligeholdelse, da ingen bevægelige dele kommer i kontakt med den aggressive gas

Læs mere

DUSTHUNTER SP30

Intelligent måling. Sænkning af omkostningerne.

Fordele

– Præcis støvmåling – uafhængig af gashastighed eller partikelmængde

– Bekvem datatransmission via Modbus® og analog udgang direkte fra sensoren

– Mange anvendelsesmuligheder takket være flere måleområder, der kan konfigureres

Læs mere

DUSTHUNTER T100

Det egnethedstestede transmissiometer til emissionsovervågning

Fordele

– Enkel installation, idriftsættelse og betjening

– Målingen er uafhængig af gashastigheden, fugtigheden og mængden af støvpartikler

– Selvovervågning betyder, at der kun kræves lidt vedligeholdelse

Læs mere

DUSTHUNTER SP100

Lanseversion med fremadrettet måling af lysspredning

Fordele

– Især velegnet til tyk- eller dobbeltvæggede kanaler

– Egnethedstestet i henhold til EN 15267

– Selvovervågning og kontamineringskontrol betyder, at der kun kræves lidt vedligeholdelse

Læs mere

DUSTHUNTER T200

Det egnethedstestede transmissiometer med selvjustering

Fordele

– Enkel installation, idriftsættelse og betjening

– Målingen er uafhængig af gashastigheden, fugtigheden og mængden af støvpartikler

– Selvovervågning og kontamineringskontrol betyder, at der kun kræves lidt vedligeholdelse

Læs mere

DUSTHUNTER SB30

Kontinuerlig måling af små og mellemstore støvkoncentrationer

Fordele

– Enkel installation, idriftsættelse og betjening

– Gennemprøvet måling, uafhængig af gashastigheden, fugtigheden og mængden af støvpartikler

– Billig takket være nem montage, der kun fortages på den ene side; justering er ikke nødvendig

Læs mere

DUSTHUNTER SB50

Støvmåler med bagudrettet måling af lysspredning

Fordele

– Enkel installation, idriftsættelse og betjening

– Målingen er uafhængig af gashastigheden, fugtigheden og mængden af støvpartikler

– Selvovervågning betyder, at der kun kræves lidt vedligeholdelse

Læs mere

DUSTHUNTER SB100

Den egnethedstestede støvmåler med bagudrettet måling af lysspredning

Fordele

– Enkel installation, idriftsættelse og betjening

– Målingen er uafhængig af gashastigheden, fugtigheden og mængden af støvpartikler

– Egnethedstestet i henhold til EN 15267

Læs mere

DUSTHUNTER T50

Transmissiometer til overvågning af støvkoncentrationer

Fordele

– Enkel installation, idriftsættelse og betjening

– Målingen er uafhængig af gashastigheden, fugtigheden og mængden af støvpartikler

– Selvovervågning betyder, at der kun kræves lidt vedligeholdelse

Læs mere

COMBIPROBE CP100

Kombineret måling af støv, volumenflow, tryk og temperatur

Fordele

– En totalløsning, der er let at installere, til registrering af støvemissioner og de emissionsrelevante referenceparametre volumenflow, tryk og temperatur

– Lave driftsomkostninger på grund af måleenhedernes lange vedligeholdelsesintervaller

Læs mere

Trafiksensorer

VISIC50SF

Tidlig og pålidelig detektion af brand i tunneler

Fordele

– Ideelt supplement til temperaturkablet på grund af den tidlige og hurtige detektion

– Stor driftssikkerhed

– Sikkerhedsforanstaltninger ved tunnelvask er ikke nødvendige

Læs mere

VISIC100SF

Moderniserer måleydelsen for luftkvaliteten i tunneler

Fordele

– En sensor til tre målekomponenter

– Stor driftssikkerhed

– Sikkerhedsforanstaltninger ved tunnelvask er ikke nødvendige

– Ufølsom over for tåge ved portalen

Læs mere

HISIC450

Detektion af køretøjer med overhøjde

Fordele

– Pålidelige alarmer, også under ugunstige vejrforhold

Læs mere

FLOWSIC200

Tunnelflowmåleren til langtidsdrift

Fordele

– Repræsentativ måling i hele tunnelens bredde

– Meget pålidelig måling sammenlignet med de punktvis målende metoder

– Præcis måling – også af meget lave flowhastigheder

Læs mere

VISIC620

Sigtbarhedsmåling på veje, i tunneler og på søveje

Fordele

– Pålidelige måleværdier

– Lave driftsomkostninger

– Kun lidt vedligeholdelse takket være lange vedligeholdelsesintervaller

Læs mere

VICOTEC410

Til ventilationsstyring i vejtunneler

Fordele

– Direkte, næsten øjeblikkelig måling

– Lave omkostninger til drift og vedligeholdelse (gælder især for VICOTEC411)

– Fleksibel systemintegration med analoge udgange eller PROFIBUS

Læs mere

VICOTEC320

Til ventilationsstyring og præcis nitrogenoxidovervågning i vejtunneler

Fordele

– Energi- og omkostningsbesparelser ved drift af ventilatoren på grund af et lavt nulpunkts-offset og præcis måling

– Lave driftsomkostninger, da der ikke er behov for indsugning af omgivende luft og kontrolgasser

Læs mere

Vehicle hotspot detection system

Fuldautomatisk detektion af overophedede køretøjer
Fordele

– Undgåelse af brande og køer gennem tidlig detektion af overophedede køretøjer

– Målinger kan også gennemføres i trafikken ved høje køretøjshastigheder

– Målrettet identifikation af overophedede dele af køretøjer

Læs mere

VM400

En kompakt enhedsløsning til berøringsløs flowmåling i tunneler

Fordele

– Minimal slitage og lange vedligeholdelsesintervaller

– Pålidelige målinger – også ved lave lufthastigheder

– Lave investeringsomkostninger

– Minimalt ressourceforbrug til installationen

Læs mere

SMOTEC450

Hurtig og effektiv røgdetektion til alle tunneler

Fordele

– Tidligt og pålideligt varsel sikrer effektiv udnyttelse af selvredningsfasen

Læs mere

VICOTEC450

Ekstraktiv måling af sigtbarhed til øget sikkerhed i tunneler

Fordele

– Meget pålidelig funktion gennem komplet selvtest

– Billig og hurtig idriftsættelse (optisk justering på stedet er ikke nødvendig)

– Fleksibel elektrisk integration takket være nem tilslutning af flere interfaces eller ind-/udgangsmoduler

Læs mere

ENOTEC

OXITEC O2 Analyzers

Hurtig og præcis InSitu O2-målinger med robuste analysatorer

Læs mere

COMTEC O2/COe Analyzers

Forbrændingsoptimering med InSitu O2/COe analyse

Læs mere

SILOTEC CO/O2 Analyzer

Hurtig og pålidelig sikkerhedsovervågning for ATEX Zone 20 i siloer og andre potentielt eksplosive støvatmosfærer

Læs mere

AQUATEC O2/H2O Analyzers

Optimer tørreprocesser med præcis O2/H2O-måling

Læs mere

Kontakt os her