Luftemission

Professionel rådgivning, måling og dokumentation

En luftemissionsmåling viser og dokumenterer, hvilke luftbårne stoffer en skorsten udsender.

De krav, der er stillet til dokumentation for overholdelse af gældende miljøgodkendelse, skal dokumenteres.

DGtek kan tilbyde at udføre disse målinger, akkrediteret af DANAK og udført efter miljøstyrelsens vejledninger for følgende parametre:

– O2
– CO
– NOx
– CO2
– TVOC / UHC
– Temperatur
– N2O
– Volumenstrøm (Flow)

Disse målinger foretages med registrerende udstyr og resultaterne kan derfor vises onsite.

Vådkemisk er vi akkrediteret til at udtage følgende parametre til analyse:

– Partikler (Totalstøv / PM10)
– Vanddampindhold (H2O)
– Sure gasser (HCl / HF )
– Svovlforbindelser (SOx )
– NH3
– Tungmetaller (bl.a. Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Tl, V)
– Kviksølv (Hg)
– Dioxiner/Furaner
– PCB
– PAH
– Olieaerosoler (Olietåger)
– Lugt

Analyse på eget laboratorium

På vores laboratorium i Fredericia er vi i stand til at bestemme:

– Partikelmasse ved ekstrativ analyse.

Ydermere kan vi tilbyde rådgivning omkring:

– Miljøgodkendelse
– EN 14 181 (QAL principperne)
– Virkningsgradsbestemmelse

For DGtek er korte leveringstider og overholdelse af tidsfrister en naturlig del af vores daglige arbejde. Derfor ser vi frem til at give netop din virksomhed et godt tilbud på udførsel af luftemissionsmålinger, der dækker netop jeres behov. Kontakt os enten på telefon eller på luftemission@dgtek.dk

Kontakt os her