Gasanalyse IN-SITU

GM32

Multi-komponent analysator
til måling af SO2, NO, NH3 eller NO2

GM32 kan anvendes både til måling af en enkelt komponent eller måling af flere komponenter samtidigt.

Analysatoren kan benyttes til emissionsmålinger efter fx. afsvovlings- og DeNOx anlæg. Den fås både som en sonde version og en cross-duct version.


Anvendelsesområder

 • Kontrol af røggasrensning (afsvovling- og de nitrifikationsanlæg, scrubber og konvertersystemer)
 • Emissionsovervågning
 • Overvågning af proces parametre (fx Claus anlæg, deponi gasser, ammoniakproduktion)
Hent fil (807 Kb)
GM32 produktinformation - tysk version
Hent fil (802 Kb)
GM32 produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer GM32

Måleprincip Transmission (UV-spektroskopi)
Komponenter

SO2, NO, NO2, NH3, temp., O2 (option)

Antal komponenter 3
Måleområder NH3: 0...25 mg/m3*m / 0...50 mg/m3*m
NO: 0...50 mg/m3*m / 0...2.500 mg/m3*m
NO2: 0...100 mg/m3*m / 0...2000 mg/m3*m
SO2: 0...40 mg/m3*m / 0...20.000 mg/m3*m
Gas temperatur

0 ... 500 °C (550°C max.)

Godkendelser

TÜV godkendt iht. Tyske “ren luft” regulativer, Federal German Pollution Control Act (13th, 17th Implementing Ordinance), GOST, U.S. EPA kompatibel.
Opfylder EN 15267-3, EN 14181 og DIN ISO 14956

Beskyttelsesgrad IP 65, (IP20 for kontrolenhed i panel version)
Analoge udgange 4 udgange:
0/2/4 ... 20
mA
Status/control signaler Relæ udgange for status signaler
Interfaces Ethernet, Udvidelse via SCU enhed (option)
Betjening

Via display på SR enheden (option) og SOPAS ET PC software.
Via SCU enhed (option)

Bus protokol OPC, TCP/IP via Ethernet
Test funktioner

Intern nulpunktskontrol og tilsmudningskorrektion
Option: Automatisk kontrol cyklus og linearitetstest (QAL3)

 

GM35

Multikomponent gas analyzer til måling af CO, CO2 og luftfugtighed (H2O)
GM35 analysatoren måler gaskoncentrationer af gasserne som individuelle målinger eller samtidigt.

Anvendelsesområder:
 • Forbrændingsanlæg
 • Papir- og tekstilindustrien
 • Dehydrerings værker
Hent fil (655 Kb)
GM35 produktinformation - tysk version
Hent fil (652 Kb)
GM35 produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer GM35

Analysekomponent: CO, CO2 og H2O
Måleområde: CO: 400 ... 20,000 ppm
CO2: 20 ... 100 vol%
H2O: 30 ... 100 vol%
Måleprincip: Filter korrelation (IR), gas filter korrelation
Målegastemperatur: Max. 430 °C
Beskyttelsesklasse: IP 65
Interfaces: RS232, PROFI bus (mulig)
Testfunktion: Automatisk kontrol cyclus
Udgangssignal: 3 analoge udgange: 0/2/4 ... 20 mA
Status /kontrol signaler: Relæ udgange for statussignaler

  

GM700 / GME700

Høj pålidelighed og præcision samt minimal responstid er de funktioner, der kendetegner GM700 analysatoren. Baseret på TDLS princippet og ved brug af specifik lysabsorption er GM700 i stand til at måle en række gas komponenter såsom NH3, HF, O2 eller HCl. Der findes to modeller: enten en hurtig in-situ måling (GM700) eller en extraktiv måling med en opvarmet målecelle (GME700).

Anvendelsesområder

 • Ammoniakslip-måling i DeNOx-anlæg
 • Emissionsovervågning af hydrogenfluorid i aluminium smelterier
 • Ammoniakmåling i røggas fra forbrændingsanlæg.
 • Ammoniakmåling i urea-produktionsanlæg
 • Hydrogenchloridmåling i rågas opstrøms skrubberanlæg på affaldsforbrændingsanlæg
Hent fil (663 Kb)
GM700 / GME700 produktinformation - tysk version
Hent fil (667 Kb)
GM700 / GME700 produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer GM700 / GME700

Måleprincip

Laser fotometri TDLS (Tunable Diode Laser Spectroscopy)

Komponenter

HCl, HCl/H2O, HF, NH3, NH3/H2O, O2

Antal komponenter

1 eller 2

Måleområder*

HCl: 0...5 ppm / 0...3.000 ppm
HCl/H2O: 0...5 ppm (0...25vol%) /
0...3.000 ppm (0...100 vol%)
HF: 0...1 ppm / 0...2.500 ppm
NH3: 0...5 ppm / 0...5.000 ppm
NH3/H2O: 0...
5 ppm (0...2,5vol%) /
0...5.000 ppm (0...100 vol%)
O2: 0...1,5 vol% / 0...100 vol%

Måleafstand

Åben målesonde (GMP): 0,25…1 m
Gas-testbar målesonde (GPP): 0,25…1 m
Cross-duct: 0,5…6 m
19” rack (extraktiv): 2,3...4,5 m

Gas temperatur

0...430 °C højere temperatur ved forespørgsel

Gas tryk

-250…250 hPa, afhængig af type og spuleluft forsyning

Støvindhold

0…1 g/m3, afhængig af støvets egenskaber

Omgivelsernes temp.

-40…50 °C

Omgivelsernes fugtindhold

0…85% relativ fugt, tildugning af de optiske overflader må ikke forekomme

Ex-godkendelser

Ex-type til zone 2 ved forespørgsel

Beskyttelsesgrad

Sondeversioner: IP 65/NEMA 4x
Cross-duct: IP65/NEMA 4x
19” rack: IP20

Elektrisk sikkerhed

CE, EMC

Analoge udgange

3 udgange: 0/4...20 mA, 500 Ohm,
elektrisk isoleret, frit programmerbar

Analoge indgange

1 indgang:
0 ... 20 mA, 100 Ohm

Digitale udgange

3 relækontakter
48VAC, 1A, 60VA/48VDC, 1A, 30W, til signaler for fejl, vedligehold og funktionskontrol

Digitale indgange

3 indgange
24V, for tilslutning af flydende kontakter

Interfaces

RS-232

Målertyper

Sondeversion, cross-duct version, 19”rack (extraktiv)

Bus protocol

PROFIBUS (option)

Test funktioner

Automatisk kontrolcyklus  for nulpunkts- og referencepunktskontrol

* afhængig af måleafstand samt model

GM901

Kulilte analysator
GM901 CO Analysatoren fås som både probeversion samt tværsnits version. Denne analysator kan benyttes til vanskelige måleopgaver (såsom høje støvkoncentrationer, overtryk, våde røggasser eller ekstremt høje gaskoncentrationerhigh dust concentrations, overpressure, „wet“ flue gases, or extremely high measuring gas concentrations).


Anvendelsesområder:
 • Stål industrien
 • Naturgas værker
 • Den kemiske industri
Hent fil (710 Kb)
GM901 produktinformation - tysk version
Hent fil (725 Kb)
GM901 produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer GM901

Analysekomponent: CO
Måleområde: 500 ... 20,000 ppm x m
Måleprincip: Gas filter korrelation (IR)
Målegastemperatur: På tværs af kanal: 250 ° standard; 370 °C max.
Probe version: 220 °C (permanent operation); 260 °C (ikke perm. operation), andre v. forespørgsel
Interfaces: RS 232, RS 422/485, CAN-Bus, mulighed for PROFIBUS.
Beskyttelsesklasse: IP65
Godkendelser: TÜV godkendt, overholder endvidere U.S. EPA
Udgangssignal: 0/2/4 ... 20 mA
Status /kontrol signaler: Relæudgange for status signaler
Test funktion: Manuel testfunktion

 

GM910

Kulilte analysator
GM910 CO analysatoren er designet til sikker overvågning af CO koncentrationer eksempelvis i industrielle forbrændingsprocesser. Dette optimerer fyringen og nedsætter forureningsniveauet og brændstof forbruget.


Anvendelsesområder:
 • Forbrændingsanlæg
 • Naturgas værker
 • Cement industri
Hent fil (257 Kb)
GM910 produktinformation - tysk version
Hent fil (255 Kb)
GM910 produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer GM910

Analysekomponent: CO
Måleområde: 300 ... 10,000 mg/m3 x m
Målestrækning: 0,5 ... 8 m
Måleprincip: Gasfilter korrelation (IR)
Målegastemperatur: Emissions overvågning: op til 250 °C;
Forbrændings regulering: op til 370 °C
Interfaces: RS 232, RS 422
Beskyttelsesklasse: IP 65
Godkendelser: TÜV godkendt, GOST samt tysk forureningskontrol
Udgangssignal: 0/2/4 ... 20 mA analog udgang
Status /kontrol signaler: Relæudgange for status signaler
Testfunktion: Automatisk kontrol cyklus

 

GM950

Hurtigt kulilte sensor system
GM950 er især velegnet til overvågning af hurtigt skiftende CO koncentrationer. Grundet den korte responstid måles således koncentrationspeak stort set uden forsinkelse.

Anvendelsesområder:
 • Forbrændingsanlæg: Forbrændings proces kontrol, minimering af forurening
 • Cement industrien: Beskyttelse imod hurtig stigende CO koncentration gennem måling af CO i rå gas

Hent fil (221 Kb)
GM950 produktinformation - tysk version
Hent fil (230 Kb)
GM950 produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer GM950

Analysekomponent: CO
Måleområde: 0,1 ... 5 vol %
Måleprincip: Automatisk kalibrering af spændingsprober (ZrO2)
Målegastemperatur: 600 °C max. under konstant operation med trykluft køling.
Interfaces: RS 232, RS 422/485
Beskyttelsesklasse: Analyse kabinet: IP54.
Evaluerings enheden: IP65
Udgangssignal: 0/2/4 ... 20 mA analog udgang
Status /kontrol signaler: Relæudgange for status signaler
Test funktion:

Selvtest funktion

 

OXITEC

Ved at benytte zirconium oxide princippet opnås med OXITEC en simpel metode tilmåling af oxygen i røggasser.

Anvendelsesområder

 • Forbrændingsanlæg
 • Kemisk industri
 • Kraft- varmeværker
 • Cement industri
 • Jern og metal

Tekniske specifikationer OXITEC

Omgivelsestemperatur -20...+60o C
Status/control signaler Relæ udgange for statussignaler (24V / 1A)
Udgangssignal 0/4...20 mA
Interface RS232, RS485, foundation fielbus, HART
(andre er mulige) 
Målenøjagtighed +/- 0,2 % af aktuel målt værdi
Målegas temperatur Op til 1400o C
Måleprincip Nernst ligning opstilles vha. refencegas (luft) og målegas, hvorefter en spænding måles.

 

COMTEC

COMTEC måler aktuelle real-tids værdier idet begge måleceller (O2 og COe) er placeret i røggassen. Sålede kan der uden sampling opnås en sand InSitu måling.

Anvendelsesområder

 • Kraft- varmeværker
 • Jern og metal området
 • Kemisk industri
 • Celluloseindustrien
 • Cementindustrien

Tekniske specifikationer COMTEC

Målegas temperatur  op til 1400o C
Omgivelses temperatur -20...+60o C (afhængig af type)
Status/control signaler Relæ udgange (24V / 1A)
Udgangssignaler 0/4...20 mA
Interfaces

RS232, RS485, foundation fieldbus, HART
(andre kan bestilles)

Målenøjagtighed +/-2 % af aktuel målt værdi (O2)