Gasanalyse Extractive

SIDOR

SIDOR er en gas analysator til måling af op til 2 infrarøde komponenter. Derudover kan oxygen måles ved at integrere en elektrokemisk eller paramagnetisk måle celle.
SIDOR har et halvårlig vedligeholdelses interval hvor system testes med diverse testgasser.

Anvendelsesområder:
 • Kraftvarmeværker
 • Biogas sektoren
 • Processindustrien
Hent fil (245 Kb)
SIDOR produktinformation - tysk version
Hent fil (221 Kb)
SIDOR produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer SIDOR

Analysekomponent:

CO, CO2, SO2, NO, CH4 og O2

Antal målekomponenter:

2 + O2

Måleområde:

Applikationsafhængigt

Måleprincip:

NDIR, roterende diamagnetisk lod, electrokemisk celle

Målegastemperatur:

0 ... 45 °C

Målegastryk:

-200 ... +300 hPa

Godkendelser:

Tysk ren luft regulativ, tysk forureningskontrol

Beskyttelsesklasse:

IP 20

Interface:

RS232

 

S700

En S700 monitor kan udstyres med 3 analyse moduler til en kompakt og økonomisk løsning. Sammenlagt er 6 forskellige analyse moduler, med mulighed for analyse af 60 gasser, til rådighed for tilslutning.

Anvendelsesområder:
 • S710 til standard applikationer 
 • S715 til vanskelige ydre miljøer eller eksplosions beskyttelse 
 • S720 Ex til industrielt brug i eksplosions beskyttelse, zone 1
Hent fil (651 Kb)
S700 produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer S700

Analysekomponent: Op til 60 komponenter, bl.a. CO, CO2, SO2, NO, NH3, H2O, N2O, CH4, C2H2, C2H4, C2, H6, C3H6, C3H8, C4H6, C4H10, C6H14, O2
Måleområde: Applikationsafhængigt
Måleprincip: NDIR, termisk ledeevne, interferens filter korrelation, roterende diamagnetisk lod, electrokemisk celle
Målegastemperatur: 0 ... 45 °C
Målegastryk: 16 …250 hPa
Godkendelser: CE, TÜV, tysk ren luft regulativ, tysk forureningskontrol Eksplosions beskyttelse: S715: II 3 G EEx n R P II T6
S720: II 2 G EEx d ia IIC T6
Udgangssignal: ???
Beskyttelsesklasse: S710: IP20
S715: IP65 (Nema 4X)
S720 Ex: IP65 (Nema 7)
Interface: RS232

 

GME700

Høj pålidelighed og præcision samt minimal responstid er de funktioner, der kendetegner GM700 analysatoren. Baseret på TDLS princippet og ved brug af specifik lysabsorption er GM700 i stand til at måle en række gas komponenter såsom NH3, HF, O2 eller HCl. Der findes to modeller: enten en hurtig in-situ måling (GM700) eller en extraktiv måling med en opvarmet målecelle (GME700).

Anvendelsesområder

 • Ammoniakslip-måling i DeNOx-anlæg
 • Emissionsovervågning af hydrogenfluorid i aluminium smelterier
 • Ammoniakmåling i røggas fra forbrændingsanlæg.
 • Ammoniakmåling i urea-produktionsanlæg
 • Hydrogenchloridmåling i rågas opstrøms skrubberanlæg på affaldsforbrændingsanlæg
Hent fil (663 Kb)
GME700 produktinformation - tysk version
Hent fil (667 Kb)
GME700 produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer GME700

Måleprincip

Laser fotometri TDLS (Tunable Diode Laser Spectroscopy)

Komponenter

HCl, HCl/H2O, HF, NH3, NH3/H2O, O2

Antal komponenter

1 eller 2

Måleområder*

HCl: 0...5 ppm / 0...3.000 ppm
HCl/H2O: 0...5 ppm (0...25vol%) /
0...3.000 ppm (0...100 vol%)
HF: 0...1 ppm / 0...2.500 ppm
NH3: 0...5 ppm / 0...5.000 ppm
NH3/H2O: 0...
5 ppm (0...2,5vol%) /
0...5.000 ppm (0...100 vol%)
O2: 0...1,5 vol% / 0...100 vol%

Måleafstand

Åben målesonde (GMP): 0,25…1 m
Gas-testbar målesonde (GPP): 0,25…1 m
Cross-duct: 0,5…6 m
19” rack (extraktiv): 2,3...4,5 m

Gas temperatur

0...430 °C højere temperatur ved forespørgsel

Gas tryk

-250…250 hPa, afhængig af type og spuleluft forsyning

Støvindhold

0…1 g/m3, afhængig af støvets egenskaber

Omgivelsernes temp.

-40…50 °C

Omgivelsernes fugtindhold

0…85% relativ fugt, tildugning af de optiske overflader må ikke forekomme

Ex-godkendelser

Ex-type til zone 2 ved forespørgsel

Beskyttelsesgrad

Sondeversioner: IP 65/NEMA 4x
Cross-duct: IP65/NEMA 4x
19” rack: IP20

Elektrisk sikkerhed

CE, EMC

Analoge udgange

3 udgange: 0/4...20 mA, 500 Ohm,
elektrisk isoleret, frit programmerbar

Analoge indgange

1 indgang:
0 ... 20 mA, 100 Ohm

Digitale udgange

3 relækontakter
48VAC, 1A, 60VA/48VDC, 1A, 30W, til signaler for fejl, vedligehold og funktionskontrol

Digitale indgange

3 indgange
24V, for tilslutning af flydende kontakter

Interfaces

RS-232

Målertyper

Sondeversion, cross-duct version, 19”rack (extraktiv)

Bus protocol

PROFIBUS (option)

Test funktioner

Automatisk kontrolcyklus  for nulpunkts- og referencepunktskontrol

* afhængig af måleafstand samt model

DEFOR

Måling af en eller flere komponenter samtidig af SO2, NO, NO2, Cl2, NH3, CS2, COS, H2S og andre gasser

DEFOR er en ekstraktiv UV gasanalysator til samtidig måling af op til tre komponenter. Analysatoren kan anvendes til måling på mange UV-aktive gasser som fx. SO2, NO, NO2, Cl2, NH3, CS2, H2S and COS. Den er specielt velegnet til måling af NO i lave koncentrationer. Der er ingen krydsfølsomhed ift. CO2 og H2O pga. de anvendte spektrale områder.

 

Anvendelsesområder:

 • Måling af Cl2,også kombineret med O2
 • Måling af svovl-forbindelser i proces gasser
 • NO, NO2 og NH3 måling i salpetersyresyntese
 • H2S og SO2 måling i svovlanlæg
 • Måling af høje H2S koncentrationer i reaktive og sure gasser
 • Måling af H2 i Cl2 eller omvendt
Hent fil (326 Kb)
DEFOR produktinformation - tysk version
Hent fil (325 Kb)
DEFOR produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer DEFOR

Måleprincip: NDUV spektroskopi
Komponenter: SO2, NO, NO2, Cl2, NH3, CS2, H2S, COS
Måleområder: Cl2: 0 ... 125 ppm / 0 ... 100 vol%
COS: 0 ... 250 ppm / 0 ... 100 vol%
CS2: 0 ... 50 ppm / 0 ... 30 vol%
H2S: 0 ... 25 ppm / 0 ... 100 vol%
NH3: 0 ... 50 ppm / 0 ... 100 vol%
NO: 0 ... 10 ppm / 0 ... 100 vol%
NO2: 0 ... 10 ppm / 0 ... 100 vol%
SO2: 0 ... 10 ppm / 0 ... 100 vol%
Gas temperatur: 0 ... 45 °C
Gas tryk: -200 ... 300 hPa i forhold til omgivelsernes tryk
Omgivelsestemperatur: +5 ... 45 °C,
Ex-godkendelser: Væghængt skab: II 2 G Ex px IIC T6; II 3 G Ex nR IIC T6; II 3 G Ex pz IIC T6
Elektrisk sikkerhed: CE, EMC, LVD
Beskyttelsesgrad:

19” rack: IP 40
Væghængt skab: IP65

Analoge output: 4 output:
0/2/4 ... 20 mA, 500 Ohm; elektrisk isoleret
Analoge input: 2 input:
0 ... 20 mA, ikke elektrisk isoleret
Digitale output: 8output:
34 V AC, 0.5 A 48 V DC, 0.5 A
Digitale input: 8 input;
42 V, alle indgangemed fælles GND
Interfaces: Ethernet, udvidelse via interface på SCU control enheden
Betjening: Via SOPAS software eller LC display (option)
Bus protokol: OPC (Option), via SOPAS
Test funktioner: Justeringsenhed (option)

 

EuroFID

Opvarmet kulbrinte analysator
Til løbende overvågning af samlet mængde kulbrinte (organisk kulstof) i luft samt i ætsende og kondenserende gasser.

Anvendelsesområder:
 • Forbrændingsanlæg
Hent fil (2602 Kb)
EuroFID produktinformation - tysk version
Hent fil (2601 Kb)
EuroFID produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer EuroFID

Analysekomponent: TOC
Måleområde: 0 ... 1 ppm to 0 ... 100 vol%
Måleprincip: "Flamme ionisering"
Målegasemperatur: Max. 350° C for inline-versionen
Max. 200 °C for vægmonteret udstyr
Tryk målegas: -50 ... +50 hPa
Godkendelser: Godkendt i overenstemmelse med tysk "ren luft regulativer" og tysk forurenings kontrol
Beskyttelsesklasse: IP20 for vægmonteret udstyr
IP65 for inline version
Interfaces: RS232

 

MCS100E

MCS100E er et infrarødt photometer til ekstraktiv kontinuerlig overvågning af skorstensrøggas
MCS100E indeholder et infrarødt photometer som er istand til at detektere op til 8 gas komponenter og ilt.

Anvendelsesområder:
 • Affaldsforbrændingsanlæg
 • Kraftværker
 • Krematorier
Hent fil (604 Kb)
MCS100E produktinformation - tysk version
Hent fil (619 Kb)
MCS100E produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer MCS100E

Analysekomponent: HCl, H2O, NH3, NOx,CH4 CO, CO2 samt O2
Antal analysekomponenter: max. 8 plus O2
Måleområde: Afhængig af applikation
Måleprincip: Photometer, dual bølgelængde og gasfilter korrelation
Målegastemperatur: max. 200 °C
Omgivelsestemperatur: 5 ... 35 °C
Antal samplepunkter: max. 8
Interfaces: 2 optiske
Beskyttelsesklasse: IP 53
Udgangssignal: Grafisk og via fiberoptik
Testfunktion: Automatisk nul og spantest
Status/control signaler: Via fiberoptik

 

MCS100FT


FTIR Multi-komponent Analyse System
MCS100 FT er en FTIR multikomponentanalysator til kontinuert overvågning af emissioner. Analysatoren kan måle mere end 10 IR-komponenter plus ilt samtidig. Interferometeret i MCS 100 FT er produceret af Brucker Optics, som i dag har markedets mest stabile interferrometer med den største opløsning. Dette bevirker bl.a. at analysatoren kan bestykkes med meget lave måleområder, for HF helt ned til 0-3 mg/Nm3.

Gastransport foregår vha. ejektor, dvs ingen bevægelige dele.


Anvendelsesområder:

Affaldsforbrændingsanlæg, kraftværker, cementværkder samt procesindustri fx jern og stål industrien.

Hent fil (622 Kb)
MCS100FT produktinformation - tysk version
Hent fil (631 Kb)
MCS100FT produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer MCS100FT

Analysekomponent: CH4, CO, CO2, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
Antal analysekomponenter: Mere end 10 komponenter samtidig
Måleområde: Afhængig af applikation
Måleprincip: Fourier-transform IR-spektroskopi
Gas temperature: Max. 220°C
Omgivelsestemperatur: +5 ... 40 °C,
Godkendelser:

Udstyret er TÜV-testet for godkendelse iht.:
2001/80/EC, 2000/76/EC, TA Luft, GOST, MCERTS, U.S. EPA, EN 14181, EN 15267-3

Beskyttelsesgrad: Max. 24 I/O moduler
Analoge output: 0/4 ... 20 mA, elektrisk isoleret
Status/control signalenr.: Max. 24 I/O moduler
Interfaces:

Seriel: 1x RS-232, 9-pol. D-SUB
Ethernet: RJ45, 10BaseT

Betjening: Via touchscreen og PC-software SOPAS ET
System komponenter: Analysator, ejektor, kabinet, touchscreen
Dimensioner (WxHxD): 800mmx 2100mm x 600mm
Testfunktion: Automatisk nulpunktskontrol

 

MERCEM

Kviksølvs analysator til skorstensrøggas
MERCEM systemets følsomhed kan justeres på en måde som gør det muligt at foretage målinger i såvel meget brede måleområder som meget smalle måleområder.

Anvendelsesområder:
 • Forbrændingsanlæg
 • Cement industrien 
 • Krematorier
Hent fil (799 Kb)
MERCEM produktinformation - tysk version
Hent fil (890 Kb)
MERCEM produktinformation - engelsk version

Tekniske specifikationer MERCEM

Analysekomponent: Hg
Måleområde: 0 ... 45 µg/m3, mindre kan bestilles, 2 områder
Måleprincip: Photometrisk, efter reduktion og amalgamering
Omgivende temperatur: 5 ... 40 °C
Interfaces: RS 232 (V24)
Beskyttelsesklasse: IP 54
Godkendelser: TÜV, EPA for 0 ... 45 µg/m3
Antal samplepunkter: 2, flere er muligt
Udgangssignal: 8 x 0/4 ... 20 mA, 5 relæer (standard)
Testfunktion: Automatisk nul kontrol, Spantest ved forespørgsel
Status/control signaler: Via digital in- og output